New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

[Welke impact heeft diversiteit op jouw onderneming?]

22
feb 2017

Welke impact heeft diversiteit op jouw onderneming?

Diversiteit wordt te vaak gezien als een probleem, terwijl het juist een aanwinst is. Sihame El Kaouakibi wil verscheidenheid op de werkvloer aanmoedigen en roept daarbij op tot meer sociaal ondernemerschap. 

Sihame El Kaouakibi is een voorvechter van sociale innovatie. Ze pleit voor meer diversiteit op de werkvloer, met diversiteit in al haar vormen. Met een nieuwe aanpak kunnen we er niet alleen voor zorgen dat jongeren hun talenten ten volle ontplooien en meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt, maar ook bedrijven helpen om de juiste match vinden tussen hun vacatures en deze talentenpool.

Beter presteren dankzij meer diversiteit?

Diversiteit gaat veel verder dan de kloof tussen verschillende culturen: het gaat over grenzen slopen tussen jong en oud, gender en sociale klasse. Er is geen andere optie als je wil bouwen aan een werkplek voor de toekomst.

Onderzoek van Harvard Business Review wees uit dat bedrijven waar meer diversiteit aanwezig is, beter presteren. 45% meer kans op een groeiend marktaandeel en 70% meer kans dat je bedrijf een nieuwe markt kan aanboren: ben jij al overtuigd om volop voor diversiteit te gaan in je onderneming?

De voordelen van verschillen

Sihame El KaouakibiEl Kaouakibi vindt het belangrijk om diversiteit als een gedeelde verantwoordelijkheid te zien. Momenteel wordt diversiteit nog teveel gezien als een probleem, terwijl het juist een aanwinst is.

Dit is nog maar een greep uit de voordelen die diversiteit kan opleveren voor elk bedrijf:

 

  • Innovatie en creativiteit. 

Een gemixt personeelsbestand zal elkaar meer stimuleren om met vernieuwende ideeën op de proppen te komen. Door met een andere leefwereld in contact te komen, kunnen mensen heel wat vernieuwende inzichten opdoen.

Door mensen met verschillende achtergronden, competenties en vaardigheden bij elkaar te brengen, kan je jezelf en je organisatie dus beter voorbereiden op de toekomst.

  • Blije klanten.

Ook onze maatschappij wordt steeds diverser. Om klantgericht te kunnen werken, moet je dus met heel wat verschillende klanten kunnen omgaan.
Sommigen kopen misschien graag van een jonge, vlotte kerel, terwijl anderen liever de autoriteit van iemand met iets meer ervaring waarderen.

Het gevaar van een organisatie waarin alle medewerkers een gelijkaardige achtergrond hebben, is om vanuit een eng perspectief te werken. Met een divers personeelsbestand daarentegen, kan je aan de wensen van je klant voldoen. Samen zullen jullie in staat zijn om een gevarieerd doelpubliek te begrijpen en te helpen.

  • Betere samenwerking.

In plaats van op zoek te gaan naar gelijkaardig profielen, kunnen verschillende competenties juist een aanvulling vormen op elkaar. Dit kan zowel op professioneel als persoonlijk vlak zijn.
Sta bijvoorbeeld eens stil bij de positieve impact die een samenwerking tussen meer ervaren en jongere medewerkers kan hebben: starters kunnen sneller overweg met recente technologieën, terwijl ervaren collega’s hen kunnen ondersteunen met visie en knowhow.

Volgens El Kaouakibi zou diversiteit beter aangemoedigd worden door nieuwe vormen van subsidiëring. Op dit moment wordt het ontwikkelen van diversiteitsprojecten nog te vaak gezien als een manier om meer financiële ondersteuning te krijgen.

Door bottom-up projecten te stimuleren en te belonen op basis van hun resultaten, zullen initiatiefnemers meer betrokkenheid voelen bij de kansengroepen en worden ze aangemoedigd om voor een integrale aanpak te kiezen, in plaats van slechts een deel van het project te wijden aan diversiteit.

Focus op nieuwe competenties

Empowerment moet van onderuit komen. Door te investeren in alle lagen van de samenwerking, investeren we in de toekomst. Om de ideale omstandigheden te creëren waarin diversiteit kan floreren, is er echter nog heel wat werk.

El Kaouakibi gelooft dat het onderwijs daarin een grote rol kan spelen. Zelfontplooiing en eigenwaarde zouden centraal moeten staan, zodat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. Op die manier worden hun kansen op de arbeidsmarkt groter en bezitten ze de zelfzekerheid om werkgevers ervan te overtuigen om voor hen te kiezen. Waar je vandaan komt, wordt dan veel minder belangrijk dan waar je naartoe gaat.

Om die reden richtte El Kaouakibi Point Urbain op. Hiermee wil ze een brug vormen tussen bedrijven die op zoek zijn naar de juiste werkkrachten en jonge, gepassioneerde werkzoekenden. Het verschil met traditionele rekruteringsbureaus is duidelijk: de focus ligt niet op diploma’s en ervaring, maar op waarden, sociale vaardigheden, veerkracht en flexibiliteit.
Point Urbain helpt zo mee nieuwe kansen te creëren voor jongeren, op alle economische niveaus.

Dit is een idee dat we zeker kunnen meenemen naar de werkvloer. Te vaak focussen we ons bij vacatures op traditionele verworvenheden, terwijl die niet altijd even relevant zijn.

“Door te investeren in alle lagen van de samenleving, investeren we in de toekomst.”

Diversiteit in al haar vormen

Steden zijn een broedplaats van innovatie. Er zijn ontzettend veel bevolkingsgroepen aanwezig in de stedelijke ruimte, maar toch wordt er bij diversiteitsprojecten meestal gefocust op allochtonen.
Als een vrouw met Marokkaanse roots vindt El Kaouakibi dat bizar. Ze kreeg vroeger zelf de stempel ‘kansarm’ te zijn, terwijl ze juist het gevoel had dat in een kansrijke omgeving op te groeien. Ze vindt dan ook dat andere (kansen)groepen meer aandacht verdienen: jongeren en ouderen, vrouwen en mensen met een laag inkomen, ze worden jammer genoeg vaak vergeten in dit debat.

Met Let’s Go Urban Academy wil El Kaouakibi jongeren tussen 6 en 30 jaar uit alle lagen van de samenleving, helpen om hun dromen en talenten na te jagen. Ze kunnen hier terecht voor allerlei disciplines, zoals media, dans en sport. Niet alleen kunnen ze hier hun passie beoefenen, maar hun zin voor emancipatie en ondernemerschap wordt ook geprikkeld, zodat deze jongeren op hun beurt weer kunnen zorgen voor sociale innovatie, binnen en buiten de stad.

Het is dus belangrijk om diversiteit in al zijn facetten te omarmen: het gaat niet alleen over verschillende culturen, maar ook over een man-vrouwevenwicht, variërende leeftijden en sociale situaties.

Sociaal ondernemerschap stimuleren

Sihame El Kaouakibi is daarnaast ook oprichter van A Woman’s View, dat bedrijven op weg helpt naar sociaal economisch ondernemen. Zo vormt ze met haar verschillende organisaties een brandpunt van jong talent, sociale initiatieven en economische vooruitgang. Ze mag zichzelf dus gerust ‘sociaal innovator’ noemen en hoopt dat in de toekomst meer mensen een gelijkaardige titel verdienen.

Om dat te verwezenlijken, zal sociaal ondernemerschap meer gestimuleerd moeten worden. Dankzij bedrijven als Uber en Tesla wordt het stilaan weer een sexy begrip, maar in België is verdere ondersteuning zeker noodzakelijk. Een sociale impact hebben met economisch schaalbare activiteiten: het kan, maar heeft een voedingsbodem nodig om te kunnen groeien.

Om de concurrentie voor te kunnen blijven, wordt investeren in diversiteit dus steeds belangrijker. Dit is hét moment om ook met jouw onderneming er ten volle op in te zetten.

Door vooroordelen opzij te zetten, kan je ten volle de positieve impact van een inclusieve cultuur ervaren. Dat heeft niet enkel voordelen op bedrijfseconomisch vlak, maar ook een sterke maatschappelijke en sociale meerwaarde.

Vooruitgang creëren in je eigen bedrijf én ondertussen mensen helpen om een sterkere positie te verwerven: het is niet langer een utopie in een bedrijfscultuur die inzet op diversiteit.

Tags: